Financiering

Zorg van Sanare wordt tot 100% vergoed

sanare-financiering

Bent u verzekerd bij VGZ? Wij hebben een contract met zorgverzekeraar VGZ en een 100% dekking voor wijkverpleging. Bent u niet verzekerd bij VGZ informeert u dan bij uw eigen zorgverzekeraar naar de vergoedingen. 

In bijna alle gevallen worden de kosten van de zorg die Sanare levert tot 100% vergoed door de zorgverzekeraar, het zorgkantoor of via de gemeente. Hoe dat precies geregeld wordt, hangt af van ieders persoonlijke situatie. U kunt ook contact opnemen met onze zorgadviseur. Zij helpt u graag door uw zorgwensen af te stemmen op de mogelijkheden en het bijbehorende kostenplaatje helder te krijgen. U ontvangt dus vooraf een transparante prijsopgave op maat.


De zorgadviseur van Sanare

De wet- en regelgeving binnen de gezondheidszorg in Nederland is er de afgelopen jaren niet eenvoudiger op geworden. Er zijn verschillende instanties betrokken bij de toekenning en betaling van zorg. Dat is afhankelijk van welke wet van toepassing is op uw persoonlijke situatie. Onze zorgadviseur weet gelukkig precies welke route te volgen en helpt u graag met:

  • Het aanvragen van een indicatie bij het CIZ of de gemeente
  • Het aanvragen van een PGB (persoonsgebonden budget)
  • Informatie over het VPT (volledig pakket thuis) en het MPT (modulaire pakket thuis)
  • Het aanvragen van zorg- en/of hulpmiddelen
  • Het afstemmen van uw zorgwensen op het beschikbare budget